Her kommer dine arme små

   

Her kommer dine arme små,
O Jesus, i din stall å gå,
opplys enhver i sjel og sinn
å finne veien til deg inn.

Vi løper deg med sang imot
og kysser støvet for din for,
å salig stund, å søte natt
da du ble født, vår sjeleskatt!

Velkommen fra din himmelsal
til denne verdens tåredal
hvor man deg intet annet bød
enn stall og krybbe, kors og død!

Så skal det skje at vi engang
blant alle helgners frydesang
i himlens glade paradis
skal prise deg på englevis!

Her står vi nå i flokk og rad
om deg, vårt skjønne hjerteblad,
akk, hjelp, at vi og alle må
i himlen for din trone stå.