En Frelser er oss født i dag

   

Tekst:Birgitte C.Boye (Norsk tekst: Elias Blix)
Melodi: Philipp Nicolas

En Frelser er oss født i dag,
i mennesker hans velbehag,
Gud være pris og ære!
Nå er han født i Davids stad;
den Sønn som englene tilbad,
velsignet evig være!
Min sjel, kjenn vel,
denne nåde fri fra våde,
mett ditt øye.
Nå med lyset fra det høye!