Det kimer nå til julefest

   

Det kimer nå til julefest,
det kimer for den høye gjest,
som steg til lave hytter ned
med nyttårsgaver, fryd og fred.

Å, kom vær med til Davids by,
hvor engler synger under sky!
Å, la oss gå på marken ut,
hvor hyrder hører nytt fra Gud.

Kom, Jesus, vær vår hyttes gjest,
hold selv i oss din julefest!
Da skal med Davids-harpens klang
deg takke høyt vår julesang!