O jul med din glede

   

O jul med din glede og barnlige lyst,
vi ønsker deg alle velkommen.
Vi hilser deg alle med jublende røst
titusene ganger velkommen!

Vi klapper i hendene,
vi synger og vi ler,
så glad er vi, så glad er vi.
Vi svinger oss i kretsen
og neier, og bukker.

I østerlands vise, I tre stjernemenn,
vi vet jo hvorhen I vil drage;
for vi ville også så gjerne derhen
og eder på reisen ledsage.

Vi klapper i hendene...

Så rekker jeg deg nå med glede min hånd,
kom skynd deg og gi meg den andre.
Så knytter vi kjærlighets hellige bånd
og lover å elske hverandre.

Vi klapper i hendene...